Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
W Gdańsku powstaje centrum dowodzenia TRISTAREM

Opublikowano: 31.08.2011r.

Budynek byłej stołówki akademickiej przy ulicy Wyspiańskiego 9 a zostanie wkrótce przekształcony w nowoczesne centrum Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR oraz siedzibę Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

 

26 sierpnia Gdańskie Inwestycje Komunalne podpisały umowę ze Starogardzkim Przedsiębiorstwem Budowlanym S-BUD na przystosowanie budynku przy ulicy Wyspiańskiego dla potrzeb Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem oraz Centrum Bezpieczeństwa Miasta dla Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego. Przebudowa rusza od 31 sierpnia. W budynku zostaną utworzone pomieszczenia dla obsługi, pomieszczenia techniczne przeznaczone dla ośrodka przetwarzania danych (serwerownia) i systemu telekomunikacyjnego, obszerne sale operatorskie oraz pomieszczenia do pracy dla Miejskiego Sztabu Kryzysowego.

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt przebudowy budynku wyniesie 9,6 mln zł brutto. Czas przebudowy to 7 miesięcy od daty podpisania umowy.

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR ma zrewolucjonizować komunikacje miejską w Trójmieście. Wdrożenie programu realizowane będzie wspólnie przez trzy miasta: Gdynię, Sopot i Gdańsk, na podstawie trójstronnego porozumienia gmin. Jednostką realizującą projekt w części gdańskiej będzie spółka Gdańskie Inwestycje Komunalne sp. z o.o.

TRISTAR pozwoli na sterowanie ruchem w trybie automatycznym na obszarze całego Trójmiasta poprzez zastosowanie technologii z dziedziny Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS). W dwóch pierwszych etapach systemem zostanie objęty tzw. główny ciąg drogowy od granicy Gdyni z Rumią do Świętego Wojciecha w Gdańsku. W samym Gdańsku komputer będzie sterować ruchem na ulichach: Podmiejskiej, Podwalu Przedmiejskim, Armii Krajowej, 3 Maja, Hucisku, Jana z Kolna, Marynarki Polskiej, Słowackiego, Hallera, Klinicznej, Kościuszki i Starym Rynku Oliwskim.

Szacunkowy koszt inwestycji: 184,2 mln zł w tym na terenie Gdańska 97,2 mln zł.

System obejmie ogółem 141 istniejących sygnalizacji świetlnych, w tym 67 w Gdańsku.

W ramach budowy systemu zostaną zainstalowane:

                                                                                   OGÓŁEM                         w GDAŃSKU

Rejestratory wykroczeń                                           59                                           31

Kamery nadzoru wizyjnego                                      61                                           36

Drogowe stacje meteorologiczne                             14                                            8

Tablice informacji parkingowej                                  33                                           18

Znaki zmiennej treści                                                26                                           13

Tablice informacji pasażerskiej                                  71                                           37

Połączenia światłowodowe (km)                              115                                          65

Za: Gdansk.pl