Dobre relacje zależą też od nas

Opublikowano: 12.08.2011r.

"Model współpracy" to wielki projekt, którego zadaniem jest wypracowanie praktycznych zasad współpracy między samorządem a organizacjami pozarządowymi.

 

 

 

Urzędnicy znajdą tam podpowiedzi, wyjaśnienia i argumenty do podejmowanych decyzji. Rozmawiamy o tym ze Zbigniewem Wejcmanem.

– Jesteś moderatorem prac Komitetu Ekspertów w programie "Model współpracy". Na czym w praktyce polega Twoja rola?
Zbigniew Wejcman: Specyfiką tego programu jest to, że realizowany jest przez grupę organizacji partnerskich pod kierunkiem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Każda z organizacji partnerskich oraz lider projektu delegują swoich ekspertów, którzy pracują wspólnie w Komitecie Ekspertów i są odpowiedzialni za przygotowanie dwóch ważnych produktów tego projektu, czyli modelu współpracy dokumentu opisującego system współpracy i praktycznego poradnika. Istotne jest, aby dyskusje merytoryczne toczyły się w atmosferze, która umożliwia każdemu z ekspertów przedstawienie swoich pomysłów, opcji, refleksji, spostrzeżeń. Tak, aby eksperci mieli wpływ na cały proces. Tym bardziej w grupie, która ma za zadanie wyprodukować dwa ważne dla rozwoju współpracy międzysektorowej dokumenty, dobra dyskusja jest istotnym elementem.

więcej na [ngo.pl]