Czy organizacje korzystają z funduszy Unii Europejskiej?

Opublikowano: 21.07.2011r.

Choć fundusze unijne są wykorzystywane przez organizacje pozarządowe znacznie rzadziej niż środki samorządowe czy rządowe, to ich znaczenie dla funkcjonowania trzeciego sektora jest duże. W 2009 roku korzystała z nich co jedenasta polska organizacja. W naszym cyklu artykułów na temat polskich stowarzyszeń i fundacji prezentujemy dziś dane na temat zainteresowania tymi funduszami.

 

 

 

Od początku polskiego członkostwa w Unii Europejskiej organizacje wyrażały duże zainteresowanie możliwością ubiegania się o środki unijne: w 2004 roku aż 70% z nich planowało z nich skorzystać.

Więcej [ngo.pl]