Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Polska objęła przewodnictwo w Radzie Europejskiej

Opublikowano: 01.07.2011r.

- 1 lipca 2011 roku to bardzo piękny i ważny dzień. Rozpoczęła się prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej. To nasz wielki sukces i wielkie źródło radości - powiedział prezydent Bronisław Komorowski.

 

 

 

1 lipca Polska - po raz pierwszy od wstąpienia do Unii Europejskiej - obejmie przewodnictwo w Radzie UE. Do Warszawy z tej okazji przyjadą m.in. szef Rady Europejskiej Herman Van Rompuy, premier Węgier Viktor Orban, który oficjalnie przekaże prezydencję premierowi Donaldowi Tuskowi.

O godzinie 11 rozpoczęło się wspólne posiedzenie Sejmu i Senatu. W Parlamencie odegrano hymny Polski i UE. Głos zabali: prezydent Bronisław Komorowski i marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna.

Następnie, o godz. 13 w Belwederze, Komorowski będzie gościł przewodniczącego RE Hermana van Rompuya.

O godz. 14.30 Komorowski weźmie udział w otwarciu wystawy fotograficznej "Artyści Europie" w galerii ulicznej w Alejach Ujazdowskich. O godz. 18 prezydent przyjedzie do Teatru Wielkiego - Opery Narodowej na uroczystą premierę opery "Król Roger" Karola Szymanowskiego.

Na piątek zaplanowany jest szereg uroczystości z udziałem polskich i europejskich polityków, a także imprez dla Polaków mieszkających zarówno w stolicy jak i innych miastach w kraju./
Odliczanie przed północą. Fot. prezydent.pl

Bogata Europa

Polska objęła przewodnictwo po Węgrach. Program polskiej prezydencji rząd przyjął pod koniec maja. Dokument przewiduje trzy priorytety: integracja europejska, jako źródło wzrostu gospodarczego, bezpieczna Europa oraz Europa korzystająca na otwartości.

W ramach hasła "integracja europejska jako źródło wzrostu" polska prezydencja będzie działała na rzecz dokończenia budowy jednolitego rynku wewnętrznego, w tym elektronicznego. Ma to doprowadzić do zwiększenia wzrostu gospodarczego i wykorzystania budżetu unijnego do budowy konkurencyjnej Europy.

Jednym z narzędzi zapewniających trwały wzrost gospodarczy powinien być nowy budżet Unii, obejmujący okres do roku 2013. Będzie on narzędziem inwestycyjnym, służącym do realizacji strategii "Europa 2020".

W czasie polskiej prezydencji istotne będzie także przeprowadzenie reformy wspólnej polityki rolnej, która zapewni modernizację europejskiego rolnictwa.

Szczególny nacisk zostanie położony na rozwój usług elektronicznych. Oznacza to podjęcie działań na rzecz zniesienia barier uniemożliwiających przeprowadzanie transakcji transgranicznych on-line oraz kontynuowanie prac nad obniżaniem cen za roaming.

Zostaną również podjęte prace w celu stworzenia 28. systemu prawnego, który ułatwiłby zawieranie umów sprzedaży na rynku wewnętrznym. Nowy system funkcjonowałby obok 27. już istniejących. Ocenia się, że 60 procent transakcji on-line nie dochodzi w Europie do skutku, ze względu na bariery prawne.

W ramach reformy rynku wewnętrznego polska prezydencja chce zająć się także poprawą sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw, które zapewniają blisko 70 procent miejsc pracy. Polska będzie wspierać inicjatywy Komisji Europejskiej w zakresie ułatwiania dostępu do rynków kapitałowych oraz funduszy wysokiego ryzyka, a także wsparcia MŚP na rynkach krajów trzecich. Prezydencja będzie także dążyć do finalizacji prac nad stworzeniem systemu patentowego, taniego i łatwo dostępnego dla europejskich przedsiębiorców.

>>>Problemy i konflikty w Unii: klimat i CO2<<<

/

Bezpieczna Europa

Polskiej prezydencji w Radzie UE towarzyszy hasło "Bezpieczna Europa". Nasz kraj będzie wspierał działania służące poprawie nadzoru nad rynkami finansowymi, jak również zabezpieczeniu ich przed negatywnymi skutkami kryzysów i utrzymaniu ich stabilności.

Budowaniu "Bezpiecznej Europy" ma również służyć stworzenie podstaw zewnętrznej polityki energetycznej Unii Europejskiej i reforma wspólnej polityki rolnej. Istotnym elementem w ramach tej reformy będą rozstrzygnięcia dotyczące dopłat bezpośrednich i wsparcia rozwoju obszarów wiejskich.

Hasło "Bezpieczna Europa" odnosi się również do kwestii bezpieczeństwa granic. W trakcie prezydencji Polska będzie dążyła do zakończenia prac nad zmianą rozporządzenia o Frontex - Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Chodzi o to, aby Frontex efektywniej wspierał państwa członkowskie w sytuacjach kryzysowych.

Prezydencja będzie też wspierać działania utrwalające dialog Unii Europejskiej z NATO.

/

Otwarta Europa

Priorytetem polskiego przewodnictwa w Radzie UE jest też "Europa korzystająca na otwartości". Nasz kraj podejmie działania na rzecz poszerzania strefy regulacji europejskich między innymi, poprzez rozszerzanie Unii i współpracę z państwami sąsiedzkimi. Chodzi tu na przykład o finalizację negocjacji akcesyjnych z Chorwacją, kontynuowanie rozmów z Turcją i Islandią, a także o utrzymanie poprawnych stosunków Europy ze wschodnimi sąsiadami.

Polska prezydencja chce, by w ramach Partnerstwa Wschodniego postępował proces zawierania umów stowarzyszeniowych i tworzenia stref wolnego handlu. Nasz kraj zamierza również wspierać europejskie aspiracje państw Bałkanów Zachodnich.

W dziedzinie budowy społeczeństwa obywatelskiego istotne będzie wsparcie UE w kwestii ochrony podstawowych wolności oraz zapobiegania prześladowań mniejszości, w tym chrześcijan.

/