Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Wejherowska Golgota

Opublikowano: 20.04.2011r.

Miejscem szczególnym w okresie Wielkiego Postu, a zwłaszcza Wielkiego Tygodnia, jest Kalwaria Wejherowska – jedno z piękniejszych polskich sanktuariów pasyjnych. Od 2008 roku Misternicy Kaszubscy inscenizują w Niedzielę Palmową wjazd Jezusa do Jerozolimy, a od 2002 r. – Misterium Męki Pańskiej w Wielki Piątek.

Wejherowskie „Misterium Męki Pańskiej" stanowi połączenie uroczystości religijnej z inscenizacją teatralną. Trwa dwie godziny i szczegółowo przedstawia ostatnie godziny z życia Chrystusa. Reżyserem widowiska jest Wojciech Rybakowski, muzykę do niego skomponował Cezary Paciorek, a inspirowane Nowym Testamentem rozważania napisał Tomasz Pohl. Opiekę duchową nad Misterium sprawuje kustosz Kalwarii Wejherowskiej, organizacyjnie czuwa nad inscenizacją Wejherowskie Centrum Kultury.

Aktorom - mimo amatorskiego statusu, udało się nadać temu misterium wysokie walory duchowe i artystyczne. Wielkie wrażenie na widzach wywiera szczególnie moment przybicia Jezusa do krzyża i scena jego śmierci. Pasje wystawiane są corocznie od 2002 r.. i gromadzące zawsze kilka tysięcy wiernych. Misterium rozpoczyna się przy kapliczce Pałac Piłata. Trwa około dwóch godzin.

W tym roku misterium zostanie wystawione dwukrotnie. Pierwsza inscenizacja odbyła się w Niedzielę Palmową (17 kwietnia 2011 r.), a kolejna odbędzie się w Wielki Piątek (22 kwietnia 2011 r.) o godz. 10.00.

Poniżej przedstawiamy krótki film z pierwszej w tym roku inscenizacji Wejherowskie Misterium Męki Pańskiej, patrz tutaj.

GS
Autor

obrazek

Mariusz A. Roman
(ostatnie artykuły autora)

Urodzony w 1969 roku, politolog, specjalizujący się w samorządzie terytorialnym, ukończył również studia podyplomowe na kierunku zarządzania i przedsiębiorczości. Przywiązany do tradycyjnych wartości katolickich.