Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
[Wideo] Korzenie Gdyni: VI konferencja pt. Tożsamość kulturowo - cywilizacyjna Gdyni

Opublikowano: 18.02.2011r.

Lektura obowiązkowa dla każdego, szanującego się intelektualnie gdynianina.

 

 

 

 

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej zorganizowała w 85 rocznicę nadania Gdyni praw miejskich VI konferencję pt. Tożsamość kulturowo - cywilizacyjna Gdyni. Głos zabrali kolejno:

 

prof. dr hab. Andrzej Chodubski, Jednostka a przemiany w społecznościach lokalnych

mgr Michał Tuszyński, Alojzy Tuszyński – Gdyński Kosynier

dr Mariusz Kardas, Gdynia-nowe otwarcie. O potrzebie badań naukowych

mgr inż. Kazimierz Małkowski, Kościół katolicki w Gdyni w okresie II Wojny Światowej

prof. dr hab. Grzegorz Piwnicki, Ceremoniał morski dawniej i dziś

ks. dr Lucyna Przybylska, Święci patronowie ulic gdyńskich

mgr Aleksandra Cicharska, Przemiany demograficzne w Gdyni

mgr inż. Henryk Ganowiak, 90 lat Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni

mgr Michał Graban, Przeobrażenia czynników rozwoju Gdyni na tle przemian cywilizacyjnych XX i XXI wieku 

dr Helena Głogowska, Witold Butkiewicz, pracownik przedwojennego Urzędu Celnego w Gdyni

Wykład inicjalny słynnego politologa Uniwersytetu Gdańskiego podniósł konferencję na bardzo wysoki poziom. Z ogromną przyjemnością i zdziwieniem słucha się prostych prawd, wręcz oczywistości. Chodubski nie kokietuje, nie dba o polityczną czy salonową poprawność, patrzy na rzeczywistość chłodnym okiem naukowca. Stawia wiele pytań, m.in.:

Jaka jest nasza tożsamość, jaki jest system wartości gdyńskich ? Czy potrafimy odnaleźć się w przestrzeni lokalnej ? Dlaczego nie pamiętamy o ojcach-założycielach ? Do czego doprowadziła propaganda i mityzacja Gdyni ? Czy istnieje kultura gdyńska ? Jak funkcjonować w dzisiejszym świecie, w którym ważniejsza (?) jest skuteczność od moralności ?

Zachęcamy do obejrzenia i wysłuchania całego wykładu naszego akademika. To lektura obowiązkowa dla każdego, szanującego się intelektualnie gdynianina.

Ucho Gdynia Gazeta Świętojańska

VI Konferencja Tożsamość kulturowa Gdyni . Jeśli masz kłopoty z „odpaleniem” filmu, wejdź tutaj

Konferencja naukowa organizowana od 2005 r., pod patronatem Prezydenta Miasta Gdyni przez Wyższą Szkołę Komunikacji Społecznej, w rocznicę nadania Gdyni praw miejskich. Celem przedsięwzięcia jest inspirowanie badań i upowszechnianie prac związanych z różnymi aspektami kształtującymi tożsamość i przemiany cywilizacyjne, dokonujące się w społeczności gdyńskiej. W tym zakresie, w lutym każdego roku, specjaliści z różnych dyscyplin naukowych próbują odpowiedzieć na pytania dotyczące dziedzictwa przeszłości tj skąd społeczność gdyńska się wywodzi, jakie dziedziczy wartości i jak je pielęgnuje. Jakimi charakteryzuje się cechami życia zawodowego, społecznego czy politycznego obecnie, jakie ceni wartości oraz jak je urzeczywistnia we współczesnym życiu. Wreszcie jak podchodzi do wyzwań przyszłości poprzez ujawniane dążenia i aspiracje, widoczne w procesach zachodzącej globalizacji, które z jednej strony prowadzą do pewnych standaryzacji, zaś z drugiej do ujawniania, a nawet wzmacniania swoistej różnorodności czy odrębności. Właśnie problematyka unifikacji i dywersyfikacji współczesnego życia kulturowo-cywilizacyjnego, zachęca do pytania o gdyńską tożsamość, system wartości czy stosunek gdynian do zachodzących zmian, dla znalezienia formuły koegzystencji tych krzyżujących się tendencji. Zaprezentowane na konferencji opracowania, co roku publikowane są w Zeszytach Gdyńskich.

 
Autor

obrazek

L, s-y
(ostatnie artykuły autora)