Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Nasz autor

obrazek

Katarzyna Gajewska
(ostatnie artykuły autora)

Kulturoznawczyni z wykształcenia, społeczniczka z zamiłowania. ...

Apel fundacji "10 kwietnia"

Opublikowano: 11.02.2011r.

Fundacja „10 kwietnia” została utworzona, aby wspierać edukację dzieci, których rodzice zginęli lub ponieśli ciężki uszczerbek na zdrowiu pełniąc służbę publiczną.

 

 

Bezpośrednim  impulsem  dla  powołania  fundacji  przedsiębiorców  pragnących  wspomóc  rodziny

funkcjonariuszy publicznych była, oczywiście, katastrofa  smoleńska.  Jednak  fundacja  chce pomagać

wszystkim dzieciom pracowników administracji publicznej i innych jednostek służby cywilnej.  

 

Stąd nasza prośba do Państwa: 

 

jeśli w  Państwa  szkole  uczą  się  dzieci,  których  rodzice  bądź  opiekunowie  stracili  życie  lub  doznali

ciężkiego uszczerbku na zdrowiu  (oznaczającego trwałą niezdolność do pracy zarobkowej) w służbie

dla  naszego  kraju  prosimy,  przekażcie  ich  rodzinom  informację  o  Fundacji.  Jeżeli  będziecie  mieli

możliwość, zachęćcie ich rodziny do kontaktu z nami. 

 

Pragniemy  dotrzeć  do osób,  o  których  problemach  nie  jest w mediach  głośno. Metoda  „łańcuszka

ludzi dobrej woli” będzie chyba w tym przypadku najlepsza. 

 Pomóżmy wszystkim, którzy tego potrzebują.

Jak się z nami skontaktować?

Kontakt mailowy z biurem Fundacji w Warszawie: biuro@fundacja10kwietnia.pl 

Kontakt telefoniczny: tel. 22 652 20 22 lub 506 00 33 14.

www.fundacja10kwietnia.pl 

 Rozejrzyjmy się w swoim otoczeniu, może wśród naszych znajomych i znajomych naszych znajomych

są dzieci, którym Fundacja może pomóc. 

Będziemy wdzięczni za każdą inicjatywę.