Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Małgorzata Balsewicz

Opublikowano: 11.12.2010r.

Mam 50 lat. Jestem gdynianką z urodzenia. Od 46 lat mieszkam na Witominie, a od ponad 10 pracuję jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Gimnazjum nr 4 na Grabówku.

Ukończyłam studia historyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i studia podyplomowe o specjalności wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska. Moje powołanie to praca z młodzieżą i praca społeczna na rzecz lokalnej społeczności.

W szkole poświęcam młodzieży dużo swojego wolnego czasu rozwiązując ich duże i małe problemy, za co dostaję od niej wiele zacnych tytułów np. nauczyciela dobrej duszy, nauczyciela z pasją, nauczyciela złotego mikrofonu (dla najlepiej uczącego).Pracuję aktywnie jako radna dzielnicy Witomino Radiostacja załatwiając codzienne bolączki mieszkańców poprzez dbałość o chodniki, zieleń, oświetlenie, bezpieczeństwo w dzielnicy. Organizuję dla mieszkańców co roku charytatywny Festyn Rodziny, z którego środki zasilają fundusz letniego wypoczynku dzieci z naszej dzielnicy oraz autorski Wieczór Zaduszkowy. Redaguję niemal wszystkie pisma wychodzące z Rady do urzędów. Kandyduję do Rady Miasta, ponieważ chcę nadal pracować dla lokalnej społeczności tym razem nieco szerszym kontekście, bo miasta.

Prywatnie wdowa wychowująca dwoje dzieci: Krysię studentkę pedagogiki i Janka studenta biotechnologii.

Lubię aktywny wypoczynek. Latem wędrówkę po polskich górach i pracę na działce. Relaks zapewnia mi muzyka i książka.