Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Nasz autor

obrazek

Aleksandra Rzewuska
(ostatnie artykuły autora)

"Wydaje się bowiem, że piszemy nie palcami, lecz całą swą osobą. Nerw, który zawiaduje piórem, okręca się wokół każdego ...

Marcin Wołek

Opublikowano: 22.02.2008r.

Okręg nr 2. Dzielnice: Chylonia, Cisowa, Pustki Cisowskie - Demptowo

Ugrupowanie: Samorządność

Kariera samorządowa

W Radzie Miasta zasiada nieprzerwanie po raz trzeci (od 1998 r.), wcześniej radny dzielnicy.

Wybory 2006 - liczba głosów: 997

Funkcja w Radzie Miasta

 • Przewodniczący Komisji Strategii i Polityki Gospodarczej
 • członek Komisji Rewizyjnej
 • członek Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 • członek Komisji Budżetowej.

Sylwetka

Wiek: 35 lat

Wykształcenie:
doktor nauk ekonomicznych

 • II LO w Gdyni, profil mat.-fiz., (1988-1992),
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny (1992-1997), magister ekonomii,
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, (2005), doktor nauk ekonomicznych (praca wyróżniona).

Dodatkowe kursy i szkolenia:

 • Studium Kierowników Projektów Europejskich (2003-2004)

Przebieg Pracy zawodowej:

 • 1997 do chwili obecnej, Katedra Rynku Transportowego, Wydz. Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański,
 • niezależny konsultant w branży kolejowej i transportu miejskiego.

Zainteresowania:

 • rodzina
 • transport miejski i kolejowy
 • badania rynkowe i marketingowe
 • finanse jednostek samorządu terytorialnego
 • sport
 • literatura wojenna

Cele:

 • powstanie Kolei Metropolitalnej
 • dalszy rozwój i integracja transportu zbiorowego w Gdyni oraz Metropolii
 • węzły integracyjne w oparciu o stacje i przystanki SKM
 • rozwój tras rowerowych w Trójmieście
 • rewitalizacja obszarów zaniedbanych
 • rozwój Tramwaju Wodnego jako regionalnego produktu turystycznego

Oświadczenia majątkowe za:

Dyżury:

 • 3 i 4-ty wtorek miesiąca, godz. 15.30-16.30 Urząd Miasta Gdyni
 • 4-ta środa miesiąca, godz. 11.00-11.30 Urząd Miasta Gdyni
 • lub w terminie i miejscu dogodnym po wcześniejszym ustaleniu [tel. kom. 609685215]

Strona www: www.marcinwolek.pl

Adres e-mail: mwol@wp.pl

Telefon: 609 68 52 15

Program wyborczy

 • Rozwój transportu zbiorowego w Gdyni oraz rozwój tras rowerowych
 • Poprawa bezpieczeństwa w mieście (z uwzględnieniem podmiotów nie należących do Miasta, np. PKP SKM)

Interpelacje

Interwencje

Oświadczenia/Stanowiska

Sprawy załatwione

 • wstępne studium wykonalności dla projektu Kolej Metropolitalna
 • wydłużenie trasy oraz wzrost częstotliwości kursowania midibusowej linii 102
 • zapreliminowanie środków w budżecie na 2008 r. na remonty i modernizacje ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ul. Morskiej
 • współautor koncepcji "Tramwaju Wodnego" z Gdyni na Półwysep Helski

Sprawy wnioskowane

Informacje/artykuły w Gazecie Świętojańskiej

Informacje/artykuły: Publikacje w pismach:

 • "Transport i Komunikacja"
 • "Technika Transportu Szynowego"
 • "Transport Miejski i Regionalny"

Galeria

Audio.Wideo

Marcin Wołek Samorządność rada Miasta Gdynia Gazeta Świętojańska

Radny „Samorządności” Marcin Wołek o budżecie i aferze „wycinkowej”, XIX Sesja Rady Miasta Gdyni, 23 kwietnia 2008

Po godzinach/Na wesoło