Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Paweł Stolarczyk

Opublikowano: 22.02.2008r.

Okręg nr 2. Dzielnice: Chylonia, Cisowa, Pustki Cisowskie - Demptowo

Ugrupowanie: Prawo i Sprawiedliwość

Kariera samorządowa

W Radzie Miasta zasiada po raz pierwszy

Wybory 2006 - liczba głosów: 635

Funkcja w Radzie Miasta

 • członek Komisji Gospodarki Mieszkaniowej
 • członek Komisji Strategii i Polityki Gospodarczej
 • członek Komisji Dyscyplinarnej II stopnia
 • delegat do Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

Sylwetka

Wiek: 31 lat

Wykształcenie:

 • 996-2001 Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, kierunek Prawo, mgr prawa
 • 1997-2002 Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, kierunek Politologia i nauki społeczne, mgr politologii i nauk społecznych

Dodatkowe kursy i szkolenia:
2002-2003 Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Podyplomowe Studia Zarządzania Nieruchomościami
2006-2007 Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczno-Historyczny, Podyplomowe Studia Historii

Przebieg Pracy zawodowej:

 • 2005 sekretarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Gdyni
 • 2006-2008 dyrektor Biura Senatorskiego Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk

Zainteresowania: historia, prawo konstytucyjne (publikacje naukowe na KUL-u), społecznik w Stowarzyszeniu Powiernictwo Polskie, turystyka rowerowa

Cele:

 • sporządzenie raportu strat wojennych i związanych z okupacją niemiecką miasta Gdyni w latach 1939-1945
 • wzniesienie w ciągu ul. Janka Wiśniewskiego Tablicy Pamiątkowej Janka Wiśniewskiego jako bohatera zbiorowego symbolizującego robotników pomordowanych podczas grudniowej masakry 1970 roku
 • wprowadzenie dla osób niepełnosprawnych dogodnych kryteriów w wynajmowaniu od Gminy Gdynia mieszkań komunalnych

Oświadczenia majątkowe za:

2006

Dyżury

Pierwsza środa miesiąca 15.30-16.30 – Rada Dzielnicy Chylonia, Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Chylońska 192
Pierwsza środa miesiąca 17.00-18.00 – Rada Dzielnicy Cisowa, Dom Parafialny, ul. Lniana 19 Druga środa miesiąca 17.00-18.00 – Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo, przychodnia NZOZ, ul. Czeremchowa 1

Strona www:

Adres e-mail: p77sto@interia.pl

Program wyborczy

 • przyspieszenie realizacji połączenia ul. Północnej z obwodnicą celem wyeliminowania ruchu ciężkich pojazdów (TIR-ów) przez ul. Kcyńska
 • poparcie dla mieszkańców i Rady Osiedla Cisowa w sprawie zamknięcia ulicy Kcyńskiej dla ruchu z TESCO – funkcja ulicy osiedlowej
 • wykonanie połączenia TESCO z ul. Kartuską o ograniczonym tonażu, najlepiej dwukierunkowego, co zarazem spełniałoby życzenia zmotoryzowanych mieszkańców Pustek Cisowskich o połączeniu z obwodnicą w kierunku Gdańska
 • wykonanie ciągu pieszego – bezpiecznego dojścia z Pustek do TESCO
 • wprowadzenie połączenia autobusowego łączącego Demptowo z centrum miasta
 • zapewnienie właściwej opieki społecznej dla osób starszych i najuboższych
 • oszacowanie przez władze miasta Gdyni wojennych strat osobowych i materialnych spowodowanych przez okupanta niemieckiego w perspektywie odblokowania wypłaty odszkodowań dla wysiedlonych Polaków

Interpelacje:

 • dot. problemów komunikacyjnych mieszkańców Doliny Cisów i ul. Słowiczej (27.06.2007)
 • dot. możliwości przebudowy ul. Zbożowej w dzielnicy Cisowa (24.10.2007)
 • dot. informacji o środkach pieniężnych uzyskiwanych przez miasto Gdynia i sposobie ich wykorzystania (28.11.2007)
 • dot. problemów komunikacyjnych mieszkańców dzielnicy Leszczynki w związku z realizacją inwestycji „Budowa Trasy Kwiatkowskiego – II etap” (28.11.2007)
 • dot. budowy Tablicy Pamiątkowej Janka Wiśniewskiego (19.12.2007)
 • dot. budowy nowego ciągu pieszego łączącego ul. Gen. Orlicz-Dreszera z ul. Morską przy Estakadzie Kwiatkowskiego (30.01.2008)
 • dot. umowy między Gminą Gdynia a Hipermarketem HIT (obecnie TESCO) w Gdyni Cisowej (27.02.2008)
 • dot. użytkowania wieczystego gruntu pod pawilonem handlowym przy ul. Widnej 1 w Gdyni (27.02.2008)
 • dot. niepełnej odpowiedzi w sprawie pawilonu handlowego użytkowanego przez p. Alinę Stempek (26.03.2008)
 • dot. zamknięcia ulicy Kcyńskiej dla ruchu wyjazdowego z TESCO (26.03.2008)
 • dot. sposobu załatwienia sprawy pozbawienia praw do lokalu mieszkalnego p. Teofila Garnkowskiego wraz z rodziną na skutek przekazania budynku mieszkalnego właścicielowi w 1993 roku (26.03.2008)
 • dot. zmiany organizacji przejścia dla pieszych na ul. Morskiej w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni Chyloni (26.02.2008)

Interwencje:

Oświadczenia/Stanowiska
- wspólny z Senator RP Dorotą Arciszewską-Mielewczyk apel do władz miasta Gdyni dotyczący oszacowania osobowych i materialnych strat wojennych miasta Gdyni powstałych w związku z wojną i okupacją niemiecką w latach 1939-1945

Sprawy załatwione

 • w ramach projektu edukacyjnego „Gdynia w okresie II wojny światowej 1939-1945” trwają prace nad sporządzeniem „Raportu szkód i strat wojennych Gdyni”
 • dzielnica Demptowo po 30-letnim okresie przerwy uzyskała bezpośrednie połączenie z centrum Gdyni (linia pospieszna W)
 • dostosowanie dla osób niepełnosprawnych i starszych ciągu pieszego łączącego ul. Gen. Orlicz-Dreszera z ul. Morską przy Estakadzie Kwiatkowskiego

Sprawy wnioskowane

Informacje/artykuły w Gazecie Świętojańskiej

„Niepokoje radnego Stolarczyka” 10.03.2008

Informacje/artykuły: Inne

Galeria

Audio.Wideo

Po godzinach/Na wesoło