Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Marcin Horała

Opublikowano: 22.02.2008r.

Okręg nr 2. Dzielnice: Chylonia, Cisowa, Pustki Cisowskie - Demptowo

Ugrupowanie: Prawo i Sprawiedliwość

Kariera samorządowa

W Radzie Miasta zasiada po raz pierwszy, wcześniej w latach 2003-2006 radny rady dzielnicy Chylonia

Wybory 2006 - liczba głosów: 2256

Funkcja w Radzie Miasta

 • przewodniczący Komisji Gospodarki Mieszkaniowej
 • członek Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa
 • członek Komisji Budżetowej

Sylwetka

Wiek: 27 lat

Wykształcenie:

 • 1999-2004 Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Kierunek: politologia, magister, specjalizacja: przemiany cywilizacyjne.
 • 2000-2006 Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, Kierunek: prawo, magister.

Dodatkowe kursy i szkolenia:
ViaAgendi Laboratorium Praktycznych Zastosowań Nauk Humanistycznych – „Szkoła charyzmatycznych mówców”, Egzamin uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa, First Certificate in English, Certificate of Advanced English

Przebieg Pracy zawodowej:

 • Od 2004 BCT-Bałtycki Terminal Kontenerowy kolejno: ekspedytor, specjalista w Dziale Informatyki a następnie Pionie Operacyjnym, obecnie kierownik Działu Administracji Operacyjnej
 • 2003-2004 Eurobank S.A., doradca klienta

Inne:
Koliber, Młodzi Konserwatyści, Młodzi dla Gdyni, Powiernictwo Polskie (wiceprezes)

Zainteresowania: życie rodzinne, historia polityczna i militarna, publicystyka, kino, literatura fantasy i SF, koszykówka, marketing polityczny, partie polityczne, polityka historyczna

Cele:
Zwiększenie znaczenia lokalnej demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w Gdyni (m.in. zwiększenie roli rad dzielnic, zwiększenie kontroli mieszkańców nad działaniami rady miasta)

Zapewnienie wysokiego standardu życia mieszkańców wszystkich dzielnic, likwidacja podziału na dzielnice uprzywilejowane i zaniedbane. Zwiększanie nakładów na sprawy bezpośrednio dotykające mieszkańców (drogi gminne, kanalizacja, rewitalizacja przestrzeni publicznej)

Stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego w mieście.

Zagospodarowanie przestrzenne oparte na równoważeniu interesów stron i maksymalnym uwzględnianiu opinii mieszkańców.

Oświadczenia majątkowe za:

2006

Dyżury

Pierwsza środa miesiąca: godz. 17.00-18.00, Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo, NZOZ, ul. Czeremchowa 1

Druga środa miesiąca: godz. 17.00-18.00, Rada Dzielnicy Chylonia, Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Morska 192

Drugi czwartek miesiąca: godz. 17.00-18.00, Rady Dzielnicy Cisowa, parafia Chrystusa Dobrego Pasterza, ul. Lniana 19

Strona www: www.horala.salon24.pl, oraz www.horala.pl

Adres e-mail: marcin@horala.pl

Telefon: 506-441-995

Program wyborczy współautor i redaktor programu samorządowego PiS z 2006 roku „Gdynia bliżej ludzi” (dostępny np: http://www.zbigniewkozak.pl/load/gdyniapdf.pdf

Interpelacje:

http://www.gdynia.pl/wladze/rada/5106_.html

Interwencje:

 • W sprawie uwzględnienia opinii mieszkańców oraz zapewnienia dojazdu przeciwpożarowego do kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela i Św. Brata Alberta przy pracach nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania rejonu ulic Kartuskiej i Żukowskiej
 • Problemy z odbiorem budynków przy ul. Chabrowej 24-30
 • Zapewnienie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Morska-Kartuska
 • Opóźnienia w realizacji budowy drugiej nitki Janka Wiśniewskiego (drugi wiadukt kolejowy)
 • Problemy z utrzymaniem czystości na osiedlu Meksyk
 • Zakłócanie ciszy nocnej, zanieczyszczenie powietrza przez gazownię przy ul. Chylońskiej
 • Opóźnienia w remoncie skrzyżowania Chylońska-Północna
 • Zaśmiecenie stawku na Chylonce
 • Działalność tzw. „parkingowych” wymuszających nielegalne opłaty od kierowców
 • Brak dojazdu do bloku przy ul. Morskiej 157/163
 • Problemy z wykupem mieszkań w blokach Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 • Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego w niedziele i święta
 • Przekazanie środków Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo na remont boisk przy ul. Chabrowej
 • Wyjaśnienie stanu prawnego terenu skweru Rady Europy
 • Funkcjonowanie zlewni szamba w sąsiedztwie terminalu promowego
 • Dalsza działalność orkiestry przystoczniowej
 • Bezpieczne funkcjonowanie placu przeładunków samochodowych przy ul. Kontenerowej
 • Sprzeciw wobec wprowadzania strefy płatnego parkowania.
 • Kilkadziesiąt interwencji w sprawach indywidualnych dotyczących m. in. przydziału lokali komunalnych, przydziału dodatkowych zajęć wyrównawczych dla dzieci z zaległościami, rozwojowymi, uwłaszczenia spółdzielców itp.

Oświadczenia/Stanowiska

Sprawy załatwione

 • Podłączenie do kanalizacji domów przy ul. Jaskółczej
 • Zwiększenie zatrudnienia w straży miejskiej, wprowadzenie nocnych patroli
 • Umożliwienie remontów i wykupu mieszkań mieszkańcom ul. Chabrowej 2-10
 • Zainstalowanie progu zwalniającego przy skrzyżowaniu Wejherowska-Starogardzka
 • Wyegzekwowanie utrzymania porządku na zapleczu budynku biblioteki przy ul. Opata Hackiego 33
 • Zabezpieczenie terenu dawnej bazy paliwowej „Naftol” przy ul. Puckiej
 • Remont chodnika przy ul. Wejherowskiej
 • Budowa skate parku w Gdyni
 • Zniesienie opłat za posiadanie psów
 • Polepszenie jakości prezentacji prac rady miasta na stronie www.gdynia.pl
 • Przyznanie dodatkowych środków dla rad dzielnic w ramach konkursów i zagwarantowanie co najmniej dwumiesięcznego czasu na przygotowanie wniosków (autor poprawek do regulaminów)
 • Zagwarantowanie charakteru terenu zielonego dla Skweru Plymouth (autor poprawki do miejscowego planu zagospodarowania)

Sprawy wnioskowane

 • Zdecydowane zwiększenie kompetencji i środków finansowych rad dzielnic
 • Wprowadzenie polityki utrzymania zieleni miejskiej sprzyjającej zmniejszeniu przestępczości
 • Instalacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Chylońska-Wiejska
 • Zagospodarowanie terenu osiedla Meksyk
 • Rewitalizacja rejonu ulic Opata Hackiego i Zamenhoffa
 • Ustawanie znaku ograniczającego dopuszczalną prędkość na ulicy Brodnickiej
 • Budowa dźwiękowych ekranów ochronnych na Demptowie
 • Remont ronda na skrzyżowaniu Puckiej i Krzywoustego
 • Zakaz ruchu TIR-ów na ulicach: Puckiej, Północnej, Chylońskiej i Kcyńskiej
 • Wprowadzenie internetowych transmisji obrad Rady Miasta
 • Przeprowadzanie publicznych debat nad projektami miejscowych planów zagospodarowania w miejscu i czasie dogodnym dla mieszkańców
 • Kompleksowe rozwiązanie problemu braku miejsc parkingowych w Śródmieściu (budowa parkingów strategicznych, polityka nadwyżki miejsc parkingowych przy nowych inwestycjach, tablice informujące o wolnych miejscach przy wjeździe do centrum, odpowiednia polityka opłat za parkowanie)

Informacje/artykuły w Gazecie Świętojańskiej

Dwugłos

Informacje/artykuły: Inne

Galeria

Audio.Wideo

Po godzinach/Na wesoło