Czas na pokolenie 50+

Opublikowano: 30.11.2010r.

Pracownik po 50tce kojarzy się raczej negatywnie: nieprzystosowany, wypalony, a nawet leniwy.Aby temu zapobiec Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, już po raz drugi nagrodziła firmy i instytucje przyjazne dojrzałym pracownikom.

 

 

 

Zgłoszenia do ogólnopolskiego konkursu „Zysk z dojrzałości 2010” składały firmy, instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe, które prowadzą działania z zakresu pośrednictwa pracy, szkoleń i doradztwa zawodowego. Uczestnicy konkursu rywalizowali w dwóch kategoriach: „Pracodawca Przyjazny Pracownikom 50+” oraz „Instytucja Rynku Pracy Przyjazna Pracownikom 50+”. Kapituła tegorocznej edycji konkursu, wybierając laureatów zwracała także uwagę na działania, które mają na celu wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Rodacy, do pracy!
W roku 2050 połowa ludności w Europie osiągnie wiek emerytalny – alarmuje Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Według danych Eurostatu, w Polsce zaledwie 32,3 proc. osób w wieku dojrzałym (55-64 lata) jest aktywna zawodowo. Spośród krajów europejskich słabiej wypada jedynie Malta (28,1 proc.). Najlepsza sytuacja ma miejsce w Szwecji, gdzie stopa zatrudnienia osób starszych wynosi 70 proc. Równie dobrze jest w Norwegii (68,7 proc.), Szwajcarii (68,4 proc.) oraz Estonii (60,4 proc.).
Średni wiek przechodzenia na emeryturę w Polsce wynosi 58 lat. Oznacza to, że dla przeciętnego Polaka jedna trzecia życia to okres bierności zawodowej. Zgodnie z prognozą demograficzną Głównego Urzędu Statystycznego na lata 2003-2030, za niecałe 20 lat co czwarty mieszkaniec Polski będzie osobą powyżej 65. roku życia. Z kolei osoby po 45. roku życia będą stanowiły prawie połowę Polaków w wieku produkcyjnym.
Przyczyną tego stanu rzeczy są zmiany w strukturze społecznej, związane ze spadkiem dzietności oraz wydłużającym się wiekiem ludzkiego życia. Aby zapobiec sytuacji, w której pracująca mniejszość będzie utrzymywała niepracującą większość, co w konsekwencji może doprowadzić do upadku systemu ubezpieczeń społecznych, niezwykle ważna jest aktywność zawodowa osób starszych.
Przyjazna instytucja
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie, laureat jednej z kategorii konkursu, już od kilku lat prowadzi działania aktywizujące zawodowo osoby dojrzałe, a w szczególności kobiety. Mogą one liczyć na wsparcie ze strony psychologów, specjalistów od wizerunku, ale także usługi krawieckie i dentystyczne. – W przypadku bezrobotnych po pięćdziesiątce, zwłaszcza tych, którzy od dłuższego czasu nie mogą znaleźć zatrudnienia, niezwykle ważne jest, aby podnosić ich samoocenę oraz budować wiarę w siebie – przyznaje Małgorzata Pliszka z Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie. – Praca dla takiej osoby to nie tylko źródło dochodu. To także powrót do społeczeństwa i szansa na dalszy rozwój.
W ramach swoich działań, urząd organizuje także spotkania z doradcami zawodowymi, którzy dobierają kandydatom odpowiednie szkolenia oraz pomagają przygotować się do podjęcia pracy. Dla wielu osób psychologiczną barierę stanowi rozmowa kwalifikacyjna. – Jedna z uczestniczek naszego programu nie mogła się doczekać chwili, w której znajdzie pracę. Kiedy zaproszono ją na rozmowę kwalifikacyjną, rozpłakała się przed samym spotkaniem – wspomina Małgorzata Pliszka. – Problemem nie był brak kompetencji, ale stagnacja i obawa przed zmianą. Aby kandydatkom dodać otuchy, czasem na rozmowy kwalifikacyjne wysyłamy je z naszymi doradcami. Dzięki temu są pewniejsze siebie i z reguły znacznie lepiej wypadają przed potencjalnym pracodawcą.
Działania nagrodzonego urzędu mają realny wpływ na poprawę sytuacji bezrobotnych 50+. Spośród 25 kobiet z terenów wiejskich, które otrzymały wsparcie w ramach programu „GO!spodynie”, 16 znalazło pracę. W maju 2008 roku udział osób po pięćdziesiątym roku życia w ogólnej licznie bezrobotnych w Nysie wynosił 25,9 proc. We wrześniu 2010 roku zmniejszył się o półtora procent (24,4 proc.).
Wyróżnienie w kategorii „Instytucja Rynku Pracy Przyjazna Pracownikom 50+” otrzymał Powiatowy Urząd Pracy w Toruniu. Jego sztandarowy program „Jesteśmy aktywni - działamy” objął 146 osób powyżej pięćdziesiątego roku życia (82 kobiety i 64 mężczyzn). Toruńska instytucja zapewnia m.in. spotkania z doradcą zawodowym, szkolenia uzupełniające kwalifikacje oraz kurs „ABC Przedsiębiorczości” dla osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej.
Przyjazny pracodawca
Tytuł pracodawcy przyjaznego pracownikom 50+, za kompleksowe, przemyślane i profesjonalne podejście do zarządzania zasobami ludzkimi, otrzymała firma TP EmiTel Sp. z o.o. To wiodący na rynku polskim operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej. Spośród 933 pracowników, których zatrudnia, blisko jedna trzecia to osoby po pięćdziesiątce. Średnia wieku w firmie wynosi 43 lata. – Nasi pracownicy to specjaliści w swojej dziedzinie, bardzo wysoko cenimy ich doświadczenie – przyznaje Anna Kołodziej, szefowa działu zarządzania i rozwoju kadr. – W naszym interesie jest, aby przytrzymać ich jak najdłużej w firmie oraz zadbać o to, aby swoją wiedzą dzielili się z innymi.
Taką możliwość daje program „Trener Wewnętrzny w TP EmiTel”. Podczas specjalnych szkoleń doświadczeni pracownicy firmy przekazują swoją wiedzę oraz umiejętności młodszym współpracownikom. Firma dba również o warunki zatrudnienia kobiet. Choć w TP EmiTel stanowią one zdecydowaną mniejszość, są traktowane i wynagradzane na tych samych zasadach, co mężczyźni. Rekrutując pracowników firma zwraca uwagę wyłącznie na kwalifikacje i kompetencje kandydatów. Ich wiek nie odgrywa żadnej roli.
Wyróżnienie w kategorii „Pracodawca Przyjazny Pracownikom 50+” otrzymała Spółdzielnia Socjalna „50+” z Gdyni. Jej członkiniami są kobiety po przebytej chorobie nowotworowej. Obecnie spółdzielnia zatrudnia 7 kobiet, które świadczą usługi opiekuńcze, sprzątania pomieszczeń oraz dystrybucji materiałów reklamowych. Ich zleceniodawcami są osoby indywidualne, firmy, a także miasto Gdynia. Większość z nich, chociażby ze względu na stan zdrowia, nie miałaby szans na legalne zatrudnienie. W spółdzielni pracują w niepełnym wymiarze godzin, mogą liczyć na wzajemną pomoc oraz psychiczne wsparcie.
Konkurs został przeprowadzony w ramach projektu „Zysk z dojrzałości” przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Stowarzyszeniem Agencji Zatrudnienia oraz firmą Inwestycje Społeczne.

Autorem tesktu jest Rafał Gębura
tekst pochodzi ze strony ngo.pl