Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Sopot: Kawiarnia Naukowa i polscy letnicy nad Bałtykiem

Opublikowano: 28.04.2010r.

Kawiarnia Naukowa Bałtyckiego Festiwalu Nauki zaprasza na kolejne popularnonaukowe spotkanie. W Sopocie 29 kwietnia 2010 r. o polskich letnikach nad Bałtykiem w XIX wieku opowie prof. Tadeusz Stegner z Uniwersytetu Gdańskiego.

W ramach VIII Bałtyckiego Festiwalu Nauki w Kawiarni Naukowej w hotelu Rezydent w Sopocie odbywa się cykl popularnonaukowych spotkań z wybitnymi postaciami polskiej nauki. Kwietniowe będzie poświęcone wypoczynkowi nad Bałtykiem. Profesor dr hab. Tadeusz Stegner z Uniwersytetu Gdańskiego wygłosi referat „Polscy letnicy nad Bałtykiem w XIX wieku”.
 
Sopot w XIX wieku stał się znaczącym miejscem wypoczynku Polaków. Na przełomie XIX i XX wieku przebywało tu na wakacje kilkanaście tysięcy polskich letników, głównie z Warszawy, spragnionych słońca, morskich kąpieli i rozrywek. Przyjeżdżała nad morze polska inteligencja, ziemianie, właściciele fabryk, urzędnicy. Rozwijała się infrastruktura turystyczna, powstawały pensjonaty, zakłady kąpielowe. Dzięki turystom Sopot zmieniał swoje oblicze, z wioski przekształcił się w kurort o europejskiej renomie.

Profesor zwyczajny dr hab. Tadeusz Stegner, urodzony w 1952 r. w Gdańsku, zamieszkały w Gdyni, pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego i w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni. Zajmuje się dziejami polskiej myśli politycznej, kwestiami narodowo-wyznaniowymi w środkowo-wschodniej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem historii protestantyzmu na ziemiach polskich w XIX i XX wieku oraz zagadnieniami życia codziennego. Jest promotorem siedmiu prac doktorskich i organizatorem kilkunastu sesji naukowych. Ma w swoim dorobku ponad 100 publikacji. Najważniejsze z nich to: Liberałowie Królestwa Polskiego 1904-1915, Gdańsk 1990; Polacy-ewangelicy w Królestwie Polskim 1815-1914, Gdańsk 1992; Ewangelicy warszawscy 1815-1918, Warszawa 1993; Pastorzy Królestwa Polskiego na studiach teologicznych w Dorpacie w XIX wieku, Warszawa 1993; Bóg, protestantyzm, Polska. Biografia pastora Leopolda Marcina Otto, Gdańsk 2000; Po słońce i wodę. Polscy letnicy nad Bałtykiem w XIX i w pierwszej połowie XX wieku, Gdańsk 2004 (współautor); Ewangelicy ziem polskich XIX wieku. Sylwetki wybitnych postaci, Gdańsk 2008.

Kawiarnia Naukowa Bałtyckiego Festiwalu Nauki
29 kwietnia 2010 roku (czwartek), godz. 18.00
prof. dr hab. Tadeusz Stegner , Polscy letnicy nad Bałtykiem w XIX wieku

Sopot, hotel Rezydent
plac Konstytucji 3 Maja 3
Wstęp wolny