Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
I ogólnopolski konkurs o GDYŃSKĄ NAGRODĘ DRAMATURGICZNĄ

Opublikowano: 21.11.2007r.

Prezydent Gdyni ogłosił I edycję ogólnopolskiego konkursu o GDYŃSKĄ NAGRODĘ DRAMATURGICZNĄ dla najlepszej sztuki przeznaczonej na scenę dramatyczną, napisanej po polsku przez żyjącego autora.

W konkursie mogą wziąć udział tylko te sztuki, które nie były wcześniej ogłaszane w całości drukiem ani wystawiane na scenie. Zgłoszenia do konkursu dokonuje autor sztuki lub osoba przez niego upoważniona, przesyłając jej wydruk w trzech egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną (zapisaną na płycie CD) do 5 stycznia 2008 roku, na adres:

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza
ul. Bema 26, 81- 381 Gdynia
z dopiskiem:
GDYŃSKA NAGRODA DRAMATURGICZNA

Wszystkie sztuki zgłoszone do konkursu powinny być opatrzone godłem, którego klucz znajdzie się w zamkniętej kopercie. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego.
Nagroda wynosi 50 tys. zł brutto.
Finał konkursu odbędzie się w maju 2008 roku podczas III Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port.

Wszelkich informacji udziela sekretarz kapituły Joanna Puzyna-Chojka (adres e-mail: drama-gdynia@wp.pl).

Regulamin konkursu na stronie: www.gdynia.pl

Za: Urzędem Miasta Gdynia


Więcej o teatrze w na stronie www.pomorzekultury.pl